SEZNAM ZNÁMÉ LITERATURY POJEDNÁVAJÍCÍ BĚLOVSI1. Kolektiv Kladský sborník, Hradec Králové 1996
2. B. Dvořáček Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují 1998
3. I. Kaplanová Historický místopis Náchod V. Běloves
4. M. Fajsl Soupis lomů v ČSSR
5. E. Bouza Dějiny Náchoda
6. J.K. Hraše Dějiny Náchoda,I. a II. díl
7. J.K. Hraše Turista v Náchodě
8. F.K. Zachoval Město Náchod
9. K. Líbal Běloveský drak
10. V. Pešák Berní rula sv. 13 - kraj hradecký, II. díl
11. Zpráva sportovního klubu Náchod, 40. výročí 1941
12. J.K. Hraše Mapa strážnic
13. O. Holub, V. Kaplan Opevnění na Náchodsku 1935 - 38
14. A. Špringr Příspěvky k dějinám požární ochrany, Náchod 1992
15. Kolektiv Náchod 1954 - 1979 NKS
16. O. Šafář Náchod mého mládí 1999
17. Zpráva 100. výročí založení Sokola v Bělovsi 1998
18. Kronikáři Pamětní kniha obce Běloveské od 10.3.1933
19. J. Šimáně Je tady Gestapo, Náchod, 1946
20. V Tocháček Rudá armáda přinesla svobodu 1975
21. O. Šafář Květen 1945 - 1980 Náchod
22. K. Vodrážka Čechy krásné - severovýchod, Praha 1947
23. V. Šubert Čarovný kruh - Náchod
24. Dr. A. Weisner Lázně Běloves u Náchoda - Praha 1913
25. J. Stejskal 60. let náchodské kopané 1961 TJ Tepna Náchod
26. F. Opa Průvodce po minerálních lázních v Bělovsi a okolí 1909 Náchod
27. J. Jetel-L. Rybářová Minerální vody Východočeského kraje, Praha 1979
28. Sborník Stopami dějin Náchodska 2, Náchod 1996,
Náchod v roce 1886, J.Čáp-Zd. Jánský
29. Sborník Stopami dějin Náchodska 3, Náchod 1997, Důchodní Müller,
budování silnic, atd. Vzpomínky V. Mojžíšové, lázně, zastřelení
starosty
30. Sborník Stopami dějin Náchodska 4, Náchod, 1998, Rok 1848 - drobnosti
str. 19, 34, 85, 97
31. L. Hladký Hronov a dějiny, drobnosti, str.23, 43, 83
32. Sborník Náchodsko, Mě. spořitelna Náchod, 1933, Vl. Honl Lázeňství
str. 293 - 95
33. J.M. Ludvík Památky města Náchoda, Hradec Králové, 1857, str. 111, 182
34. Sborník Od kladského pomezí, 1923, B. Kulíř, Na hranicích, str. 128 - 30
35. M.Mejtán, R.Šrámek Zeměpisná jména Československa, Mladá Fronta, Praha 1982
36. Zdeněk Košťál Dějiny Broumova a Broumovska, MěNV Broumov, 1990
37. A. Samek Vzpomínky na Běloves, Náchod 2001
38. Opati Zbraslavská kronika
39. J.Frajdl, V.Zikmunda Listy z dějin Východních Cech, Havlíčkův Brod, 1965
40. J.Janusová, O.Káňa Její veličenstvo Marie Terzie,Praha, 1987
41. V. Sádlo Účastníci zahraničního odboje, Náchod 2000
42. A. Samek Běloveské události roku 1945 očima svědků , Náchod 2002
43. Kladský sborník II, Hradec Králové 1998
44. Náchod, dějiny českých měst, NLN 2004,PrahaZápisy kroniky od roku 2000 jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Náchodě. Uvedené materiály zpracovává kronikář Antonín Samek, Běloves. Autor publikuje tyto texty k volnému použití.


domu.gif slovouvodem.gif