ukázka obalu knihy

JEŠTĚ   NĚCO
        Z  BĚLOVESKÉ
                          HISTORIE

        A N T O N Í N   S A M E K
2003


V druhé polovině dubna 2003 byla dána do prodeje nová publikace Antonína Samka související s Bělovsí. Má název "Ještě něco z běloveské historie". V knize jsou popisovány nejstarší pohledy na hraniční přechod, bližší údaje o dopadu války v roce 1866 v Bělovsi, o činnosti Selské jízdy na Náchodsku, ještě něco ze starého života zdejších občanů a také o důsledcích světových katastrof na hlad a bídu v regionu ve světle moderních poznatků.

Mimo to zde jsou připomenuty ničivé povodně, události v srpnu 1968 v Bělovsi, jakož i popsán dosavadní vývoj palčivé otázky existence lázní a zřídel. Knihu uzavírá nejobsáhlejší kapitola o vlivu techniky v regionu za poslední století.Je zde využito zápisů z kronik, jakož i výpisků ze starých literárních i archivních pramenů. Text je doplněn velkým množstvím starých i aktuálních fotografií.

Cílem této publikace je zveřejnit dosud neznámé skutečnosti a připomenout všem zájemcům o historii, co se v regionu odehrávalo a mnohdy nebylo možné ani napsat. Knihu si mohou zájemci zakoupit v běloveských obchodech, náchodských knihkupectvích i v obdobných obchodech v nejbližších městech. Internetová podoba knihy bude zpracována později.


      I. ODVOZENÉ POZNATKY Z DÁVNOVĚKU
1. část ..... 2. část
      PROMĚNY HRANIČNÍHO PŘECHODU
1.část ..... 2.část ..... 3.část
      POVODNĚ NA ŘECE METUJI
1.část ..... 2.část
      VÍTE ŽE …
1.část
      SELSKÁ JÍZDA
1.část
      HISTORIE DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ V BĚLOVSI
      (v knize nebylo uvedeno)
1.část ..... 2.část .....
Ochotnický spolek OSVĚTA
1.část
Další osudy běloveského poválečného divadla a dětský divadelní soubor
1.část

zpět na úvod