Z DÁVNÉ HISTORIE

doložené skutečnosti
první známé osídlení
řeka Metuje
starodávné zvyklosti + rychtáři a starostové
budování silnice a železnice

LÁZEŇSKÁ ČINNOST

velké lázně
lázně po II. světové válce
zřídla
malé lázně

HOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY A PROVOZOVNY

Tovární a jiné provozovny,...
Cementárny, pískovny, lomy, doly...
Nové provozovny...

VEŘEJNÁ ZAŘÍZENÍ

Hostince, školy, celnice
Vojenská opevnění


SPOLEČENSKÁ ČINNOST

Veřejné spolky
Hasiči, požáry, povodně a vichřice
Tělovýchova
Ostatní spolky, knihovna, myslivost, politické strany...

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Řemeslníci a živnostníci
Zemědělská činnost, plynofikace
výstavba v poslednich letech

Události v obci, 1.republika, okupace...

ZAJÍMAVOSTI

Život v obci, pomníky, perzekuce občanů, místní pojmenování,
počty obyvatel, původní osídlení obyvatelstva