OPRAVY CEST, METUJE, POMNÍKŮ, VÝSTAVBA

V období roku 1983-85 byla zahájena výstavba nové Polské ulice v úseku od bývalé slévárny až k hraničnímu přechodu. Byl konečně zplanýrován násep válečné železnice, zavezen bažinatý prostor poblíž české celnice a vybudován nový betonový Slánský most.

Staveniště nové Polské ulice u celnice

Stavba byla řešena velkoryse ve třech pruzích. Později s nárůstem kamionové dopravy bylo nutno vybudovat 4. pruh a provést odvodnění povrchové vody samostatným kanálem.

Pohled na část Polské ulice


Pohled na část Polské ulice


Také díky kamionové přepravě musel být po 10 letech betonový most rozšířen a po dohotovení byla původní část vozovky na mostě stržena až na nosné panely a znovu betonována a asfaltována.

Příjezd k hraničnímu přechodu


Z původní provizorní stavby vedle mateřské školky ve Vítkově ulici, kde byla po dobu výstavby Polské ulice umístěna projekční kancelář, byla adaptována celá stavba na stacionář - speciální školu pro tělesně postižené pro oblast Náchodska.

Budova Stacionáře


Část původně dlážděné ulice 1. Máje od Náchoda k fotbalovému hřišti byla po dokončení kanalizace a plynovodu v 80. letech postupně osazena chodníky a vyasfaltována. Úsek od hřiště ke mlýnu nebyl dlouhá léta moc udržován. Na prašných chodnících parkovala auta a ve výmolech se po dešti dlouho držela voda.

Původní vzhled ulice 1. Máje


Vzhled ulice 1. Máje od mlýna.


Před základní školou v prostoru dříve nazývaném náves byla od 60. let umístěna zastávka s jednoduchou stříškou.

Stará autobusová zastávka u školy


Teprve při rekonstrukci ulice v roce 2003 došlo na její modernizaci a posunutí. Z druhé strany u školy byl vytvořen záliv pro protisměrnou zastávku, která ale našla uplatnění až od roku 2005 při zavedení oboustranného spojení Náchod - Kudowa Zdroj.

Nová autobusová zastávka


Současně byla osazena obrubníky a vyasfaltována přilehlá ulice K Sokolovně. Také byla vyasfaltována část přilehlé cyklostezky od hřiště ke mlýnu. Pro cyklisty bylo u řeky umístěno odpočívadlo a turistická orientační tabule.

Záběr z opravy ulice 1. Máje


V parku od školy ke hřišti byla upravena zpevněná zatravněná plocha pro automobily při fotbalových zápasech. Byl vyasfaltován i příchod k lávce přes Metuji.

Konečný vzhled cesty od hřiště


Nový pohled od mlýna


Kladská ulice se konečně v roce 2005 dočkala obnovy. Několik měsíců po dokončení generální opravy v roce 1968 ji silně poničily sovětské tanky. Dlouhá léta byly opravovány pouze nejhorší díry a praskliny. Nyní při opravě byla řešena i přestavba nevzhledné zdi u nádraží. Kolem zdi byla vytvořena cyklostezka a z druhé strany vozovky zámkový chodník pro chodce.

Oprava Kladské ulice u VaKu.


S parkováním byl vždy problém. Nyní mohou motorizovaní návštěvníci prodejny pekárny, nábytku nebo herny Prima baru zaparkovat na vyznačených parkovacích místech.

Dokončená Kladská ulice směrem k pekárně


Zastávka u Idy stavba


V minulosti autobusová zastávka u Korunky nevyhovovala pro blízkost křižovatky a malou šíři vozovky. Nová zastávka byla situována blíže pod sídliště a zapuštěna do stráně. Tak mohl být vytvořen záliv pro stojící autobusy.

Konečný pohled zastávky


Po dobu stavby byla odkloněna doprava Václavákem přes obec Babí směrem na Náchod i přes Pavlišov do Hronova.

Oprava vozovky - křižovatka U Dědků


Úsek od skály ke křižovatce na Hronov dostal úplně nový kabát.

Dokončená vozovka od skály k Hronovu


Nebezpečné místo u další skály za starou celnicí bylo řešeno pouze pro vozidla. Zákaz průchodu chodců kolem pomníku prostor značně zpřehlednil.

Stavba křižovatky na Hronov


Sklad použitého a posypového materiálu města naproti staré celnici byl úhledně oplocen. Kolem plotu pokračovala cyklostezka téměř k železniční zastávce, kde byla ukončena. Návaznost na další části je pouze po vozovce. Směrem na Malé Poříčí lze použít spojovací chodník mezi starou celnicí a železniční zastávkou.

Konečný vzhled křižovatky


Nyní chodci i případní cyklisté mohou bezpečně procházet po nově zbudovaném zámkovém chodníku od CDS k železniční zastávce, eventuálně k blízkým marketům.

Nový chodník pro chodce


Na opravu Kladské ulice navazovala úprava pokračující Broumovské ulice až k železničnímu mostu v Malém Poříčí. U celního deklarantu (CDS) byly vytvořeny oboustranné autobusové zastávky se zámkovým chodníkem. V zatáčce k Zákoutí bylo provedeno zatrubení povrchové vody.

Broumovská ulice - přestavba


Úhledná zastávka pro zaměstnance CDS


V průběhu let 2004-05 došlo na území Bělovse k vybudování nových cyklostezek. První část prochází od pivovaru Montací k Bonatu, pokračuje společnou Promenádní ulicí přes Horní konec k hraničnímu přechodu. Část cyklostezky od fotbalového hřiště kolem školy nemá zatím jasnou návaznost.

Cyklostezka z Montace u Bonata


Zbývající kus prašné cesty Na Horním konci se dočkal asfaltového povrchu až při projektu cyklostezky směrem k celnici a Malému Poříčí.

Provoz cyklistů Na Horním konci


Frekvence na trase využil pan Nápravník a v malebném místě u potoka vybudoval stánek s občerstvením s provozem vždy odpoledne od jara do podzimu. Obdobné zařízení bylo po adaptaci prodejního stánku otevřeno u hraničního přechodu pod názvem Bavorka.

Občerstvení pro cyklisty i turisty


Občerstvení pro cyklisty i turisty


Nově adaptovaná Bavorka


Cyklostezka pokračuje malebným údolím k hraničnímu přechodu, kde přetíná státní silnici. Pak pokračuje přes most přes potok Střelu směrem k Malému Poříčí.

Upravená polní cesta pro cyklisty


Současně s opravou Kladské ulice byla zhotovena již zmíněná souběžná cyklostezka od náchodského nádraží až ke staré celnici.

Cyklostezka souběžně s Kladskou ulicí


V roce 2004 konečně došlo na blátivý chodník v ulici Kpt. Jaroše. Bylo vykáceno několik nemocných stromů a byl uložen základ chodníku včetně zámkové dlažby.

Chodník ul. Kpt. Jaroše ke mlýnu


Se vzrůstajícím provozem ke Kauflandu a novým obchodním střediskům vyvstal problém zahlcování křižovatky. Proto byla vozovka v létě roku 2007 směrem od mlýna rozšířena a byly zde vyznačeny dva odbočovací pruhy. Středem byl vybudován ostrůvek pro ochranu chodců. Vyznačený přechod pro chodce a přilehlý chodník umožňuje bezpečnou chůzi občanů směrem k hranicím i obchodům.

Rozšířená křižovatka u závor


V srpnu roku 2004 začala stavební firma bourat zadní budovu bývalé Kubečkovy továrny u Kladské ulice, v poslední době známé jako internát. V polovině září bylo započato s bouráním i přední budovy. Konec září zaznamenal definitivní konec letité dominanty Bělovse.

Bourání internátu


Výstavba provozovny pro tělesně postižené osoby na místě bývalého internátu, firmy GRaNET pana Cvrkala se dostala do platebních obtíží a koncem roku 2004 se úplně zastavila. Při tom město darovalo na stavbu zveřejněných 6.750 000 Kč. Půl firmy koupil ing. Fišer z firmy SAAR GUMI CZECH s.r.o.

Stavba chráněné dílny


Nevyjasněné finanční transakce dovolily pokračování výstavby až v létě 2005. Byl odbagrován břeh severní části a byla zahájena stavba zadní budovy. Firma převzala nový název - Amulet.

Konečný vzhled chráněné dílny


Od poloviny října 2006 byly konečně zahájeny práce na dlouho požadovaném chodníku od železniční zastávky směrem k Hypernově. Akce byla ukončena ke konci října. Občané ohrožovaní na vozovce kamiony se už nemusí brodit trávou s rizikem sklouznutí do potoka. Na hlavní vozovce směrem k Hypernově byl vyznačen přechod pro pěší s ochrannými ostrůvky.

Chodník u železniční zastávky


Statue Svaté Trojice bylo postaveno v roce 1832 jako poděkování za skončení morové epidemie. Patrně téhož roku byly po bocích vysazeny dvě lípy. Další oprava poškozeného sousoší byla provedena v roce 2006. Podobná menší oprava byla provedena u kříže na Kladské ulici.

Záběr z opravy sousoší Svaté Trojice


V průběhu července byla panem Jindřichem Roubíčkem a žáky náchodské umělecké školy opravena mohyla naproti fotbalovému hřišti k památce padlých ve světových válkách.

Oprava mohyly v roce 2007ŘEKA METUJE


Řada podstatných záběrů řeky Metuje byla uvedena již dříve v souvislosti s povodněmi. Částečně se však změnilo její okolí. U hraničního přechodu ještě nedávno (1898-1985) stával historický kamenný " Slánský most". Dva betonové mosty stoji níže po proudu řeky od roku 1923 beze změn. V 70. letech však byly zbourány 3 dřevěné mosty Na Horním konci, které původně sloužily sedlákům pro svoz sena z luk.

Nový betonový Slánský most u hranic


V týdnu od 1.- 7. srpna 2004 podobně jako každý rok byla vypuštěna voda nad splavem. Pracovníci Povodí Labe celou konstrukci splavu tlakovou vodou očistili, poškozená místa byla vyplněna polyuretanovou pěnou a celek natřeli zelenou barvou.

Oprava splavu v roce 2004


Takový pohled na řeku se naskytne jen v létě na několik dnů, kdy je čištěn splav a přívodní kanál k teplárně. Nánosy písku v zákrutách řeky byly dříve ručně těženy a vytahovány na velký dřevěný prám. Naposled bylo koryto čištěno těžkou technikou v roce 1978, ale pouze s krátkodobým efektem. Od té doby bylo koryto řeky opět silně zaneseno pískem. Proto v roce 2006-07 speciální bagr na mnoha místech písek přemístil a postupně dopravil na břeh, odkud byl materiál odvážen nákladními auty.

Vypuštěné koryto Metuje od horního mostu


Poblíž splavu byla vybudována v 60. letech stavba s čistírnou mechanických nečistot. Odtud je voda vedena 60 cm betonovým kanálem až do městské teplárny. Později byla těsně pod splavem vybudována přečerpávací stanice, která v případě poklesu hladiny nad jezem zásobuje teplárnu vodou.

Bagr pod splavem těží písek


Léta se Bělovsi požár vyhýbal. Rok 2006 byl bohužel bohatý na výjezdy hasičského sboru (SDH). Jednotka zasahovala při požárech - 25.3. u benzinové pumpy v Náchodě, 5.6. v noci začal hořet sklad vodoinstalatérské firmy Intop v Bělovsi u závor.

Požár skladu firmy Intop


Krátce na to 20.6. začal k večeru hořet rodinný dům Na Rovince. Nezvyklý obraz kolemjdoucí zaujal. Z dálky vypadal požár hrozivě. Následovaly zásahy mimo Běloves, ale 2.11. zachraňovali hasiči opět stejný dům Na Rovince.

Požár rodinného domku na Rovince


Požár rodinného domku na Rovince


2.11. hořel stejný dům znovu


V Bělovsi jako příměstské části Náchoda pracuje od roku 2003 Osadní výbor složený z občanů, kteří jsou pro lokalitu ochotni něco udělat. Výbor shromažďuje požadavky občanů pro jednání městského úřadu a přenáší potřebné informace zpět. Předsedou byl několik let Stanislav Mašek. Nyní vykonává funkci Pravomil Vyšín.

Záběr z jednání osadního výboru


V průběhu několika posledních let byl v různých obchodních objektech změněn sortiment. Například U Dědků se místo potravin prodávají kompresory, v hospodě U dvou lip byly nabízeny závodní motocykly, ve vedlejším krejčovství je nyní Vzorková prodejna plastových oken - totéž v řeznictví U Hofmanů. Ve Skočdopolově klempířství nyní opravují Auto hifi, zato klempíř Kylar ukončil své podnikání. Některé změny nebyly ani fotograficky zachyceny.zpět na úvodní stránku