Hlavní změny v příměstské části Běloves v letech 2004-2007

Každé místo podléhá časem technickým i politickým změnám, které kladně ale i záporně ovlivnily celkový vzhled lokality. Proto připomínáme některé zásadní proměny, které měly na vývoj Bělovse podstatný vliv.

Po roce 1948 po změně politického režimu v zemi došlo k určité stagnaci rozvoje, nebyla koncepce, vůle ani peníze na opravy, natož výstavbu nových staveb, které by ovlivnily vzhled obce. K 31. březnu 1950 byla obec Běloves zrušena a začleněna do "velkého Náchoda". Soukromé továrny a živnosti byly zrušeny nebo znárodněny. V mnoha případech došlo k úplně jinému využití stávajících objektů. Například ze Skořepovy pily a zbytků Hitschmanovy továrny byl vytvořen Okresní stavební podnik, z uzenářského závodu Hejdovka byl nejprve vytvořen sklad a později zde umístěna Okresní správa silnic, Kubečkova textilka byla přestavěna na internát np. Tepna, z Morávkovy textilky vznikly Pekárny. Některé objekty jako Hejzlarova hospoda a další byly zrušeny, nebo úplně zbourány.

Přijměte proto pohledy na novější podobu příměstské části Běloves, která vznikla v posledních desetiletích, ale i s odstupem 50 let. Některé nové záběry byly již kontinuálně zařazeny do dříve zpracovaných souborů (Historie hraničního přechodu, Lázně a zřídla ve fotografii a pod., vydaných pro zájemce na CD). Většinu nových snímků od roku 2001 až do současnosti pořídil Antonín Samek.

NOVÉ POHLEDY NA BĚLOVES

Panorama Bělovse z kopce Maliňáku


Snímek zachycuje převážně vrchní část Bělovse za železniční tratí. Výrazně se zvýšila nová zástavba rodinných domků, sídliště, přibyla nová stáčírna Idy a vznikla moderní Polská ulice směřující k hraničnímu přechodu.

Při větším zvětšení lze poznat Lesní ulici, začleněnou pod obec Babí. Za ní pokračuje zahrádkářská kolonie. Ve předu jsou domy části Kopečné ulice, patřící již do katastru Běloves.

Pohled na Lesní ulici


Pohled ke Kauflandu a novému sídlišti


Poněkud blíže na Kousalově kopci probíhá výstavba dalšího sídliště. Procházející nová ulice byla pojmenována Nad Celnicí. Na louce za Malými lázněmi vyrostl v roce 2003 nový market Kaufland. V pozadí je zachycena část ulice Na Horním konci.

Pohled k lomu


Snímek zachycuje prodejnu topidel, odbočku ke Kauflandu, křižovatku ulice Polská a Kpt. Jaroše. V pozadí jsou domy ulice U Zbrojnice. Bývalý Okresní lom je již zarostlý dřevinami. Na horizontu vlevo je Bendova skála a znatelný terénní zářez, kudy kdysi vedla cesta do Březové.

Křižovatka u mlýna - v pozadí lázně


Charakteristickou stavbou lázeňské části Bělovse je budova dnes již nepoužívaného mlýna. Na horizontu je část dobrošovského vrchu se zarostlou linií válečných opevnění.

Nejstarší část Bělovse v novém hávu


Část původní běloveské "Vísky" je k nepoznání změněna novou výstavbou (především Lesanka a hotel Bonato). V pozadí je vidět kotlina "U dračí díry". Navazující snímek zachycuje sportovní zařízení - fotbalové hřiště a zimní tenisovou skládací halu. Pozadí vévodí kopec "Brabák"(původně Brabenečník), proslavený zimními radovánkami.

Pohled k fotbalovému hřišti


Mezi katastrem Bělovse a Náchoda, pod lesem Montace, je zachycena průmyslová oblast - elektrotechnická firma Ametek, Eko Šimko a další malé firmy v bývalém objektu Skořepovy pily, později Okresního stavebního podniku.

Pohled k firmě Ametek


Pohled k firmě Ametek

Kolem ulic Vodárenská, Železniční kolonie a Na Koletově také přibyla nová bytová výstavba. Další nová zástavba v ulici Na Terasách již spadá pod Náchod.

Konec ulice Na Koletově


Družstevní sídliště na Karlově kopci vytváří již několik desetiletí novou dominantu Bělovse. Nové sídliště rodinných domků se od roku 2004 postupně staví na protilehlém Kousalově kopci. Plánováno bylo celkem 8 rodinných domků. Zatím jich stojí sedm, z nichž několik bez fasády a terénních úprav.

Sídliště na Karlově kopci od východu


Několik dokončených domů sídliště Nad Celnicízpět na úvodní stránku