2. CD Běloves ve fotografii

          Od vydání publikací o Bělovsi uplynulo již několik let. V průběhu doby se autorovi podařilo shromáždit mnoho fotografií, které v knihách nebyly. Proto bylo přikročeno k jejich zpracování na CD nosičích ve formátu PDF. Libovolné stránky je tak možno individuálně vytisknout. U každé pokud možno chronologicky zařazené fotografie je krátký výstižný text. U CD Stará Běloves je přidána internetová kopie vydaných knížek o Bělovsi. Zpracované seriály byly zveřejněny na několika výstavách v hotelu Bonato v Bělovsi. Nyní jsou nabídnuty k volnému použití. Dosud byly zpracovány následující tituly, obsahující níže uvedená související témata.

Stará Běloves ve fotografii    sestavil: Antonín Samek 2004
          Obsah titulů: (ve formátu PDF - nutný prohlížeč PDF např. Acrobat Rieder)
          Povodně na řece Metuji
          Historie hraničního přechodu
          Poválečné divadlo
          Havlíček a Osvěta ve fotografii
          Historie školních zařízení
          Historie selské jízdy
          Historie lázní a zřídel v Bělovsi
          Akce Bricha (exodus Židů)
          Myslivci ve fotografii
          Stará Běloves ve fotografii
          Sokol v Bělovsi
          Rodokmeny
          Hasiči ve fotografii
          Doplňky Běloves          celkem přes 700 fotografií
Kopie Běloves na internetu     (nutný internetový prohlížeč ) začínat index....html , další v nabídce
          Obsahuje podstatnou a doplněnou část textu z knih:
          Vzpomínky na Běloves
          Běloveské události roku 1945
          Ještě něco z běloveské historie
          Historie běloveského divadla (bylo vydáno pouze pro knihovnu a archiv)
Běloveské události roku 1945 ve fotografii    sestavil: Antonín Samek 2005
          Soubory fotografií, doplněné výstižným textem ve formátu PDF (nutný prohlížeč PDF)
          I. Období let 1936-39
          II. Okupace 1939
          III. Rok 1945
          IV. Poslední boj
          V. Po boji
          VI. Důsledky          celkem přes 320 unikátních fotografií
Běloveské proměny ve fotografii     sestavil: Antonín Samek 2005
          1/ Pomníky a kříže v novém hávu
          2/ Řeka Metuje, staré stromy, hřiště
          3/ Obchody, markety, nové firmy, restaurace
          4/ Nová sídliště a domy
          5/ Rekonstrukce ulic - 1. Máje a Kladská
          6/ Nezvyklé pohledy na Běloves


          Poslední seriál je ještě doplňován o nejnovější dokumentární snímky. Bude obsahovat přes 400 fotografií rovněž s krátkým vysvětlujícím textem.

  Průmyslové objekty v Náchodě
Seriál byl zpracován v roce 2010. Obsahuje popis jednotlivých továren od obce Babí až po Bražec. Je zde umístěno 400 fotografií s doplňujícím textem rovněž ve formátu PDF.

Případným mimonáchodským zájemcům mohou být uvedené CD zaslány na dobírku. Bližší informace možno získat na adrese:
         
Antonín Samek, U Zbrojnice 56, 547 01 Náchod          
Telefon: 736 409 641zpět na úvodní stránku