Od začátku roku byla na bývalém zasypaném rybníčku u Hejdovky otevřena nová prodejna stavebnin.
Začátkem února byl oplocen rohový pozemek mezi křižovatkou a obchodem Family. Bylo započato se stavebními úkony na rozšíření objektu. Po úpravě terénu a pokácení 5 starých vrb bylo započato s betonováním základových pilotů a betonováním armované podlahy. Začátkem března již byly vztyčeny betonové sloupy a došlo na usazování střešních panelů. Stavba šla rychle dopředu, takže kolaudace stavby včetně terénních úprav byla provedena do 20. června. Potom začaly vnitřní úpravy prodejních ploch jednotlivých firem. Bylo také rozšířeno parkoviště.
V polovině července bez velkého humbuku zahájila v přístavbě prodej slovenská firma Dráčik, nabízející hračky. 30. července pak otevřela prodejnu nábytkářská firma JYSK. Na poutači se objevila i firma Addesa, ale prodej byl zahájen až v závěru roku. Jsou zde nabízeny textilní výrobky a oblečení. Koncem června byl v dosud neobsazené části loňské stavby objektu Family zahájen prodej firmou DM s drogistickým zbožím.
Dne 8.5. členové Klubu vojenské historie přišli tradičně v dobových uniformách na celnici s kyticí uctít památku padlých Čechů i sovětských vojáků při boji v roce 1945. Objevila se tam i velká kytice. Den nato pak přišli s kyticí členové KSČM. Chyběla propagace ze strany města a z toho vyplývající neúčast občanů. Padlí sovětští vojáci i naši občané si zaslouží pietní vzpomínku.
Po silném větru koncem července spadlo několik větví v březové aleji. To bylo uvedeno jako důvod k vykácení 8 bříz z předválečné výsadby, snad aby bylo lépe vidět na prodejnu Deichman. Na podzim zde byly vysázeny náhradní stromky.
Stejný vítr odlomil polovinu staršího kaštanu u posledního "Bavorova statku". Bylo přetrženo elektrické vedení a z přilehlé cyklostezky museli rozřezávat spadlý kmen místní hasiči.
Po několik let opravovaný dům vedle dnešní dílny pro tělesně postižené konečně dostal po rekonstrukci nový kabát. Reklamní tabule zde nabízí služby penzionu.
Konečně bylo započato se stavbou prvního domu nad cestou Nad Celnicí na sídlišti na Kousalově kopci. Nezvyklá stavba před zraky kolemjdoucích rostla jako z vody. Byl vlastně poslední na tomto sídlišti. K podzimu dostala stavba konečnou podobu.
Dětské dopravní hřiště už řadu let slouží těm nejmenším - dětem. Pro chvíle nepřízně počasí byl pro ně postaven pěkný přístřešek. Stále se tu něco děje, i když to jsou převážně opakující se akce.
Vedení hřiště ve spolupráci se zúčastněnými školami pro děti připravuje řadu zajímavých soutěží. Hlavní náplní je výcvik mladých řidičů, kteří si na zapůjčených bicyklech osvojují základy dopravních předpisů. Součástí výuky jsou i dopravní testy kontrolované dozorčími členy policie.
Přes léto byly zhruba dostavěny další rodinné domy. Někde zbývá jen dokončit venkovní omítky a terénní úpravy.
Rovněž další nový dům s rozlehlou zahradou v Polní ulici je vidět nejlépe z louky.
Za bývalým Kubečkovým textilním skladem "U křížku" na Kladské ulici, který byl v 50. letech přestavěn na byty, vyrůstala nová stavba patřící už k ulici Železniční kolonie.
V ulici K Tábořišti pomalu vyrůstala nová stavba rodinného domku. Ke konci léta byl domek již pod střechou. Zaplnil tak volné nevyužité místo. I staré chalupy (na snímku vlevo) procházejí rekonstrukcí.
U parku naproti tenisovému hřišti byla v závěru roku 2008 provedena demolice Tomešovy chalupy. Po skončení zimy bylo započato s hloubením základů. Během léta se již rýsoval obrys domu.
Vedle Korunky na Kladské ulici byl po několik let obchůdek s ponožkami a drobným textilním zbožím. Dosavadní pronájem byl neúspěšný. Od března objekt sloužil opět informačnímu centru. Ani tento projekt neměl plné využití. Proto v říjnu otevřela Romana Matějů v uvolněných prostorách novou cukrárnu.
Po celý rok členové Klubu vojenské historie (KVH) po předchozím zakoupení pozemku a objektu srubu "U vody" poblíž křižovatky u mlýna předělávali pro běžného pozorovatele nepozorovatelné vnitřní úpravy a přestavby krytu (od 60. let používaného Vojenskou správou a Civilní obranou) do původní předválečné podoby. Změny doznalo na podzim i nejbližší okolí objektu.
Poslední srpnový týden polská strana, v jejímž majetku jsou objekty hraničního přechodu, začala v souladu s Senghenskými dohodami bourat za provozu odbavovací rampu a levou stranu kancelářské přístavby. Volný prostor byl vydlážděn a slouží jako parkoviště.
Oslavy 55. výročí práce s mládeží při SHD Běloves byly uskutečněny 29.srpna. I přes velmi dobrou propagaci vzhledem k nejistému počasí návštěvnost občanů nebyla tak velká. Pro děti zde byla připravena řada zábavných soutěží, byl pozván kouzelník a zájemci se mohli svézt na lanovce i na člunu po Metuji. Na podzimní valné hromadě pak mladí hasiči skládali slib.
Společně dle dohody s polskou stranou začala být budována nová část cyklostezky s asfaltovým povrchem od můstku přes potok Střela ke Slanému. Hrubá stavba byla dokončena ještě před zámrzem.
Také úsek od hraničního přechodu směrem k železniční zastávce byl pro cyklisty vyznačen samostatným pruhem na stávající vozovce, čímž byla prodloužena trasa cyklostezky od náchodského nádraží až na hranice.
Koncem října byla opravena a vyasfaltována vozovka ve Vodárenské ulici a Železniční kolonii včetně vydláždění chodníků.
Po několik roků opět pořádala Základní škola Vánoční besídku. Děti si s pomocí učitelů vkusně vyzdobily školu a předváděli divákům připravené kulturní pásmo. Součástí besídky byla i prodejní výstava zajímavých dětských vánočních výrobků. Výtěžek byl použit pro podporu dětí v zaostalých východních zemích.
Dne 9. a 10.10. měla policie na hranicích pohotovost. Byl očekáván příjezd agresivních polských fanoušků, jedoucích na fotbalové utkání Česko-Polsko do Prahy. Zkontrolovali doklady osob z několika autobusů i osobních aut. Někteří byli zadrženi a vráceni za hranice.
Opilí mladíci, vracející se z Bonata rozjařeni po oslavě "Dlouhé noci" před Štědrým dnem převraceli popelnice, vyvrátili vrata u zahrady a jednu popelnici nakonec hodili z horního mostu do řeky, zkoušejíc, jak je pevný led. Plovoucí popelnici nakonec dopoledne vylovil mladý Jirásek na kajaku a dopravil ji ke břehu, kde další mladíci prosekali zbytky ledu.
Těsně před vánočními svátky navštívil za osadní výbor kronikář Samek v domově důchodců nejstaršího občana Bělovse Karla Kašpárka. Přišli i další gratulanti. Mezi nimi i kronikář hasičů Jiří Polák. Jmenovaní předali oslavenci, který byl dlouholetým členem SDH a dožil se 104 roků, květiny a další dárky.
Poslední roky se rozmohlo podle západních vzorů adventní zdobení a osvětlení domů. Různé osvětlení umocňuje předvánoční atmosféru.
Nedořešenou otázkou stále zůstávají opuštěné lázně. Na březnovou burzu prodeje lázní v Praze se nedostavil ani jeden zájemce. Záměr města postavit nové lázně pomocí francouzské firmy pro nedostatek prostředků také nevyšel.
Zůstává jen vzpomínka na zašlou slávu běloveských lázní.