V průběhu tohoto roku došlo k další výstavbě a dokončení několika domů sídliště Nad Celnicí. Jsou zde uvedeny záběry nového obchodního střediska, dále Občerstvení pro cyklisty i turisty v nově adaptované Bavorce. V souvislosti s výstavbou nových obchodů a plynulostí dopravy došlo i k rozšíření křižovatky u závor. Zajímavé jsou záběry vypuštěného koryta Metuje od horního mostu a u splavu. Společenské organizace TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů oslavily kulatá jubilea.
Nejdříve došlo k zahájení stavby dalšího obchodního střediska za Kauflandem. Díky teplému počasí mohlo být hned v lednu započato s betonováním pilotů jako základů pro novou budovu. Současně za Kauflandem byly prováděny výkopy pro přívody energií do nového objektu.
Během dvou měsíců zde již stála hrubá stavba a bylo započato s vnitřními stavebními úpravami. Provozu stavby padlo za oběť několik stromů u Polské ulice a také bříz u přilehlé staré březové aleje. V červnu se již stavba chýlila ke konci. Bylo zhotoveno parkoviště, opěrná zídka u Polské ulice a dokončeny terénní úpravy. Krajní část obsadila prodejna elektro zařízení Okay. V prostřední části firma Tokko nabízí oděvy. Také prodejna obuvi Deichmann se snažila upoutat pozornost. Z původního písníku mnoho nezbylo. Při terénních úpravách zde bylo dosázeno rákosí a boky osázeny keři. Rybníček slouží jako příležitostná požární nádrž. Příjezd k tomuto nákupnímu středisku byl řešen přímo z Polské ulice nebo od parkoviště Kauflandu.
Během roku bylo dokončeno několik nových obytných domů Za fotbalovým hřištěm ve Vítkově ulici byla zahájena stavba rodinného domu. Ve stejné ulici byla dokončena přístavba dalšího rodinného domu.
Sídliště Nad Celnicí bylo postupně dokončováno. O něco později byla vyasfaltována i další část dosud prašné cesty.
Původní stánek s občerstvením poblíž hraničního přechodu byl koncem roku 2006 stržen a od základů rekonstruován. Navíc zde bylo vybudováno zděné sociální zařízení a krytá terasa pro hosty. Nyní zděný objekt je větší a má vnitřní bufet. Nese název Bavorka podle původního majitele pozemku i významného zemědělce pana Bavora. Po otevření hranic zde najdou občerstvení hlavně cyklisté a projíždějící turisté.
Po dlouhé době a urgencích občanů byla v říjnu zahájena výstavba chodníku u spojky Kladské a Polské ulice, umožňující bezpečný příchod k obchodním marketům a naopak k železniční zastávce. Krátce na to byl zřízen ochranný ostrůvek pro chodce na Polské ulici.