Ve dnech 8. a 9. dubna 2006 uspořádal Antonín Samek v kavárně hotelu Bonato výstavu, tentokrát na téma "Běloveské proměny". Fotografie byly doplněny krátkým výstižným textem. Na předcházejících výstavách v posledních letech byly předvedeny fotografie na téma "Stará Běloves" a "Běloveské události roku 1945".
Dne 20. května uspořádala paní Hlináková opět akci "Hliněná Běloves". Na zahájení byly pozvány dvě skupiny mažoretek. Návštěvníci si se zalíbením prohlíželi vystavené zboží. Byla to vítaná příležitost ke koupi dárků pro přátele. Na krytém podiu po celý den vyhrávala hudební skupina "Prima džem" kapelníka Jirouška z České Skalice.
Dne 26.5. večer bylo osadním výborem v hotelu Bonato zorganizováno Setkání sousedů. Pořad zahájil předseda Stanislav Mašek. K všeobecné zábavě byl pozván kouzelník, který předvedl tradiční i netradiční iluze. V další části setkání kronikář Antonín Samek formou vyprávění připomněl posluchačům, jak se dříve sousedé bavili. Následovalo promítání řady fotografií ze staré Bělovse s krátkým komentářem. Některé fotografie byly pro diváky zcela neznámé. Vrcholem večera byl tanec při reprodukované hudbě. Při tanci, dobrém jídle i pití se vzpomínalo na staré časy a na úsměvné historky.
V průběhu července byla zahájena oprava sousoší Nejsvětější Trojice u fotbalového hřiště. Následovala oprava křížku u Kladské ulice.
V srpnu byla dokončena přístavba levé části nové tribuny na fotbalovém hřišti. Ve spodní části stavby bylo vybudováno společenské zařízení pro schůze, večírky členů SK i pro veřejnost. Součástí přístavby je nový vchod pro diváky a pokladny pro prodej vstupenek.
V místě zbourané Kubečkovy textilky, později internátu byl po delší době konečně dokončen objekt Amulet, chráněná dílna pro postižené osoby. Součástí objektu vzadu vpravo byla postavena budova výškového skladu.
Dne 5. června v nočních hodinách vypukl v ulici Kpt. Jaroše ve vodoinstalační firmě Intop požár. Pomáhalo celkem 8 sborů. Byly zasaženy umělohmotné trubky i sanitární zboží. Konstrukce skladu byla žárem celá pokroucená a většina umělohmotných dílů žárem deformována.
Dne 20. června v odpoledních hodinách vypukl v novém rodinném domě pana Raina v ulici Na Rovince vedle školky požár. V krátké chvíli se rozšířil téměř na celou střechu. Než stačil majitel odstranit napáchané škody, vznikl na stejném místě dne 2.11. podobný požár.